Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)

ΘΕΜΑ : «Πανεπιστήμια του Εξωτερικού που συνεργάζονται με το Γ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23)» Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συνάψει στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Διμερείς
Παράταση Προθεσμίας για τις Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

Παράταση Προθεσμίας για τις Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών της προηγούμενης εβδομάδας ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ