Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright για Έλληνες Πολίτες το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και