Χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης πτυχιακών μελετών φοιτητών

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης πτυχιακών μελετών φοιτητών