Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την απόφαση Συγκλήτου (Συνεδρία 579/29.12.2020), οι αιτήσεις πρακτικής άσκησης θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά από 01 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους, εκτός κι αν προκύψουν εξαιρετικές συνθήκες , όπως του Covid-19.
Εκτάκτως η πλατφόρμα του e-student για την καταχώρηση της αίτησης για πρακτική άσκηση θα μείνει ανοικτή μέχρι τις 17.10.2021 για τους φοιτητές του 5ου έτους και επί πτυχίω.
Η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά την 1η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2022. Συνεπώς για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται οι φοιτητές να καταχωρήσουν την αίτηση για πρακτική άσκηση για όλη την διάρκεια που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση εντός ή εκτός Ιδρύματος.
Η ένδειξη «εκκρεμεί» στην πλατφόρμα του e-student, σημαίνει ότι δεν έχει προσκομιστεί πρωτότυπη βεβαίωση πρακτικής άσκησης μέσω της Γραμματείας στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, για όσους φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση. Συνεπώς όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει το αντίγραφο της βεβαίωσης , καλούνται άμεσα να ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία.
Προσοχή!!!! Η βεβαίωση πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης θα γίνει δεκτή μόνο όταν υπάρχει σύμβαση πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα του e-student.
Επισημαίνεται επίσης ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες στην πλατφόρμα του e-student με αριθ .πρωτ. 5600/22.06.2021 για όλα τα στάδια της πρακτικής άσκησης, την οποία πρέπει να ακολουθήσετε πιστά για αποφυγή λαθών και σωστή τήρηση των προθεσμιών.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καθ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΚΑΣ