Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την απόφαση Συγκλήτου (Συνεδρία 579/29.12.2020), οι αιτήσεις πρακτικής άσκησης θα γίνονται δεκτές αποκλειστικά από 01 Δεκεμβρίου έως 31 Ιανουαρίου του επομένου έτους, εκτός εαν προκύψουν εξαιρετικές συνθήκες όπως του Covid-19.
Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή από την 1η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022.
Συνεπώς για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται οι φοιτητές να καταχωρήσουν την αίτηση για όλη την διάρκεια που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση εντός ή εκτός Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές του 5ου έτους, έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν πρακτική σε όλη την διάρκεια του έτους μετά την λήξη της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.
Προσοχή! Οι φοιτητές που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο 5ο και 7ο εξάμηνο, μπορούν να δηλώσουν ημερομηνίες στο διάστημα από την λήξη της εξεταστικής του Ιουλίου του επόμενου έτους (15.07.2022) μέχρι 30.09.2022 (συνολικά 2 μήνες).
Η ένδειξη «εκκρεμεί» στην πλατφόρμα του e-student, σημαίνει ότι δεν έχει προσκομιστεί πρωτότυπη βεβαίωση πρακτικής άσκησης μέσω της Γραμματείας στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης, για όσους φοιτητές έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική τους άσκηση. Συνεπώς όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει το αντίγραφο της βεβαίωσης, καλούνται άμεσα να ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία.
Προσοχή!!!! Η βεβαίωση πρακτικής άσκησης από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης θα γίνει δεκτή μόνο εφόσον υπάρχει σύμβαση πρακτικής άσκησης στην πλατφόρμα του e-student.
Επισημαίνεται επίσης ότι έχει αναρτηθεί ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες στην πλατφόρμα του e-student με αριθ. πρωτ. 5600/22.06.2021 για όλα τα στάδια της πρακτικής άσκησης, τις οποίες πρέπει να ακολουθήσετε πιστά για αποφυγή λαθών και σωστή τήρηση των προθεσμιών.
Παρακαλείστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος στο οποίο ανήκετε, σχετικά με τις απαιτήσεις για την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης.

Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ &
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Καθ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΡΚΑΣ