Προκήρυξη εκλογών για την εκπροσώπηση φοιτητών στη Γ.Σ. του Τμήματος Α.Ο.Α.

AOA Φοιτητές Προκήρυξη Εκλογών 2023-2024

 

Αίτηση Υποψηφιότητας Φοιτητών