Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Σύμβουλος Καθηγητής - Κατανομή Φοιτητών σε Συμβούλους Καθηγητές

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του. Κάθε μέλος ΔΕΠ του Τμήματος έχει αναλάβει να ενημερώνει και να συμβουλεύει μία ομάδα 40-50 φοιτητών (κάθε χρόνο, σε κάθε μέλος ΔΕΠ, προστίθενται περίπου 8-10 πρωτοετείς φοιτητές στους παλαιότερους που συνεχίζουν να φοιτούν στο Τμήμα).

Οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τον θεσμό του Σύμβουλου Καθηγητή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, ενώ κάθε πρωτοετής φοιτητής ενημερώνεται για το όνομα του Σύμβουλου Καθηγητή του από τον ιστοσελίδα του Τμήματος και μετά την εγγραφή του ώστε να μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Ρόλος του Σύμβουλου Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, το Τμήμα ζητάει από τους Συμβούλους Καθηγητές να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

  • Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών του Τμήματος, δυσκολίες, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, εργαστήρια, σειρές ασκήσεων κλπ που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα.
  • Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος.
  • Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
  • Επιλογή θέματος πτυχιακής εργασίας.
  • Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό).
  • Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέσεις εργασίας στο εξωτερικό).
  • Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

Επικοινωνία με τον Σύμβουλο Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής ενημερώνεται κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους για τη νέα ομάδα φοιτητών (8-10 πρωτοετείς φοιτητές που προστίθενται στους παλαιότερους που συνεχίζουν να φοιτούν στο Τμήμα), ανανεώνει τη λίστα με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των νέων φοιτητών που του έχουν ανατεθεί, διαγράφει όσους από τους παλαιότερους φοιτητές του έχουν ήδη αποφοιτήσει και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Επιπλέον ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένες ημέρες/ώρες κατά τις οποίες δέχεται τους φοιτητές που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι συναντήσεις η επιτροπή προτείνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image