Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Αγροτική Κοινωνιολογία (νέο πρόγραμμα)
2ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  6
Ωρες εργ/ρίου:  0


• Εισαγωγή στο αντικείμενο της Αγροτικής Κοινωνιολογίας. • Η ιστορική διαδρομή της επιστήμης και οι νέες ερευνητικές της κατευθύνσεις. • Αγροτική κοινότητα, κοινωνικές ομάδες και η διαδικασία κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματισμού της κοινότητας. • Αγροτική οικογένεια, αγροτική εκμετάλλευση και οικογενειακή γεωργία. • Απασχόληση, πολυαπασχόληση και εργασιακές σχέσεις στον αγροτικό χώρο. Κοινωνική αλλαγή και κοινωνική διάρθρωση στον αγροτικό χώρο. • Η γεωργία και το αγροτροφικό πρόβλημα. • Παγκοσμιοποίηση, νέα αγροτικότητα και το μέλλον της υπαίθρου.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image