Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου
2ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  6
Ωρες εργ/ρίου:  0


• Η ιστορία των αγροτών και του αγροτικού κόσμου • Οι αγρότες στην Ευρώπη και στον κόσμο: ιστορική εξέλιξη και βασικές παράμετροι. • Η ελληνική ύπαιθρος κατά τον 19ο αιώνα • Η εικόνα της ελληνικής γεωργίας την στιγμή της ανεξαρτησίας. • Η διαμόρφωση του εγγείου καθεστώτος στην Παλαιά Ελλάδα (1821-1871) και η κυριαρχία της μικρής ιδιοκτησίας. • Η λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης, της χωρικής οικογένειας και της αγροτικής κοινότητας στην ελληνική ύπαιθρο. • Η αγροτική μεταρρύθμιση του Αλ. Κουμουνδούρου και η αγροτική και οικονομική (φορολογική, δασμολογική, δημοσίου δανεισμού) πολιτική των Χ. Τρικούπη και Θ. Δηλιγιάννη. • Το δημογραφικό πλαίσιο: 1830-1900. Φυσική και γεωγραφική κίνηση του πληθυσμού. • Πολιτική πατρωνία και ύπαιθρος. Το πρόβλημα της ενσωμάτωσης ή της συσσωμάτωσης των χωρικών στο πολιτικό σύστημα και η θεωρία της πολιτικής πατρωνίας στην ελληνική ύπαιθρο. • Η γεωργική κρίση στο γύρισμα του αιώνα. Η πτώση της σταφίδας και η άνοδος του καπνού. • Η αργόσυρτη διείσδυση της καινοτομίας, 1881-1917. • Η ελληνική ύπαιθρος κατά τον 20ο αιώνα • Οι έγγειες σχέσεις στις Νέες Χώρες (Θεσσαλία, Β. Ελλάδα) και η ανάδυση του αγροτικού ζητήματος. • Θεσμικές παρεμβάσεις και στρατηγικές ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας: η δημιουργία και λειτουργία των κρατικών οργάνων παρέμβασης (Υπουργείο Γεωργίας, συνεταιρισμοί, Αγροτική Τράπεζα κ.λπ). • Πληθυσμιακή εξέλιξη, αγροτικός εποικισμός, εθελούσια ή/και αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών. • Ο Μεσοπόλεμος των κρίσεων και των μεταρρυθμίσεων. Η αγροτική μεταρρύθμιση (1917-1926) και η εφαρμογή της στον Μεσοπόλεμο. • Οι παρενέργειες της αγροτικής μεταρρύθμισης: το πρόβλημα της σιτάρκειας, το καπνικό ζήτημα και τα προβλήματα της κτηνοτροφίας και των ορεινών πληθυσμών και η αντιμετώπισή τους. • Πολιτικές ρύθμισης του χώρου και μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου (γεωργικά επιμελητήρια, αγροτικοί συνεταιρισμοί, πολιτικά κόμματα). • Πολιτικός αυταρχισμός και η απόπειρα εκφασισμού της αγροτικής κοινωνίας την μεταξική περίοδο. • Η ελληνική γεωργία μετά τον πόλεμο μέχρι την ανασυγκρότηση, 1940-1950. • Ο μετασχηματισμός της ελληνικής γεωργίας μετά το 1950 και ο ρόλος του αγροτικού τομέα την περίοδο της ανάπτυξης. • Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης και Γεωργικής Τεχνολογίας • Γεωπονική επιστήμη και γεωργική τεχνολογία, 19ος και 20ος αιώνας.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image