Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Γεωργία
2ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  2
Ωρες εργ/ρίου:  2


1 Επιδράσεις μεταβλητών του εδαφικού περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής. i. Επιδράσεις φυσικών, βιολογικών, χημικών χαρακτηριστικών του εδαφικού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και στις αποδόσεις των ΦΜΚ. 2 ii. Κατεργασία του εδάφους. Λίπανση. Άρδευση. iii. Εναλλαγή καλλιεργειών. Συγκαλλιέργεια. 3 Επιδράσεις μεταβλητών του εναέριου περιβάλλοντος στην παραγωγικότητα των φυτών μεγάλης καλλιέργειας και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φυτικής παραγωγής. i. Hλιακή ακτινοβολία ii. Θερμοκρασία 4 iii. Yγρασία iv. Aνεμος v. Eξατμισοικανότητα της ατμόσφαιρας vi. Συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα 5 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας. Ειδικά καλλιεργητικά θέματα για τη βελτίωση των αποδόσεων και της ποιότητας των καλλιεργειών. i. Σιτηρά Ευκράτων Κλιμάτων (Σιτάρι, βρώμη). 6 ii. Σιτηρά Ευκράτων Κλιμάτων (Κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε). 7 iii. Σιτηρά Θερμών Κλιμάτων (Αραβόσιτος) 8 iv. Σιτηρά Θερμών Κλιμάτων (Rύζι) 9 v. Βιομηχανικά φυτά (βαμβάκι) 10 vi. Βιομηχανικά φυτά (καπνός) 11 vii. Βιομηχανικά φυτά (τεύτλα) 12 viii. Ψυχανθή (καρποδοτικά) 13 ix. Ψυχανθή (σανοδοτικά) Εργαστηριακές ασκήσεις 1 Περιγραφή σπόρου και φύτρωμα σπόρων στα μονοκότυλα φυτά και στα δικότυλα φυτά. 2 Λιπάσματα και ορθολογική λίπανση των καλλιεργειών. 3 Τα ζιζάνια και η διαχείρισή τους. 4 Είδη και μέσα εδαφοκατεργασίας Εξετάζονται και επιδεικνύονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των παρακάτω φυτών : 5 Φθινοπωρινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε) 6 Ταξιανθίες φθινοπωρινών σιτηρών 7 Αραβόσιτος 8 Ρύζι 9 Βαμβάκι 10 Καπνός 11 Τεύτλα 12 Φθινοπωρινά ψυχανθή 13 Ανοιξιάτικα ψυχανθή
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image