Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Μαθηματικά ΙΙ
2ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι υποχρεωτικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  4
Ωρες εργ/ρίου:  0


1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΙ: Διπλά ολοκληρώματα, εμβαδά, ροπές και κέντρα μάζας, από κοινού συνάρτηση πυκνότητας διδιάστατης τυχαίας μεταβλητής, διπλά ολοκληρώματα σε πολική μορφή, τριπλά ολοκληρώματα σε καρτεσιανές συντεταγμένες, μάζες και ροπές σε τρεις διαστάσεις, τριπλά ολοκληρώματα σε κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες. 2) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Πεπερασμένες εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών. 3) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ: Γραμμικοί χώροι, πίνακες, ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, ομοιότητα, κανονική μορφή Jordan.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image