Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Περιφερειακή Ανάπτυξη
5ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι προαιρετικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  5
Ωρες εργ/ρίου:  0


Υποδείγματα ανάπτυξης, περιφερειακής σύγκλισης και απόκλισης. Κριτήρια και μέτρηση σύγκλισης περιφερειακών και αστικών οικονομιών. Θεωρία τόπου εγκαταστάσεως και γεωγραφική θέση επιχειρήσεων. Παράγοντες καθορισμού της κατανομής της οικονομικής δραστηριότητας στο χώρο. Οικονομικά αίτια δημιουργίας πόλεων. Αστικά προβλήματα, περιφερειακές ανισότητες και φτώχεια. Εξειδίκευση της περιφερειακής οικονομίας και διάρθρωση αστικών και περιφερειακών οικονομιών. Δείκτες περιφερειακής ανισότητας και εξειδικεύσεως. Ποσοτικές μέθοδοι περιφερειακής αναλύσεως. Περιφερειακή ανάλυση αγοράς εργασίας και διαπεριφερειακές μετακινήσεις εργασίας. Διαπεριφερειακό εμπόριο συντελεστών παραγωγής και τελικών προϊόντων. Αγορά γης. Υποδομές και ανάπτυξη. Όργανα και πολιτικές περιφερειακής αναπτύξεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image