Ελληνική εκδοση Ελληνικά | English  
 
Είστε συνδεδεμένος ώς: επισκέπτης | Σύνδεση
Εκπαίδευση - Προπτυχιακό Προγραμμα Σπουδών
Βάσεις Δεδομένων
5ο εξαμήνο
Το μαθημα είναι προαιρετικό
Γενικές ΠληροφορίεςΔιδάσκοντεςΠρόγραμμαΕκπαιδευτικό υλικό

Ωρες θεωρίας:  2
Ωρες εργ/ρίου:  3


Θεωρία 1. Δεδομένα, Οντότητες και Τύποι Οντοτήτων, Συσχετίσεις, Έννοια της Βάσης Δεδομένων (ΒΔ) και του Συστήματος Διαχείρισης ΒΔ (ΣΔΒΔ), Κατηγορίες Χρηστών ΒΔ. 2. Σχεσιακό Μοντέλο: Σχεσιακή Άλγεβρα, Στοιχεία Σχεσιακού Λογισμού, Γλώσσα SQL, Γλώσσα QBE (Ερώτηση με Χρήση Παραδείγματος), Κλειδί Σχεσιακού Σχήματος, Σχεδίαση Σχεσιακής ΒΔ, Συσχετίσεις Δεδομένων, Κανονικές Μορφές, Ανάπτυξη εφαρμογών. 3. Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΜΟΣ): Σχεδίαση ΒΔ με το ΜΟΣ. 4. Κατάλογος ΣΔΒΔ, Όψεις, Ημερολόγιο ΣΔΒΔ, Ακεραιότητα ΒΔ, Ασφάλεια ΒΔ, Λήψη Αντιγράφων ΒΔ, Πλεονεκτήματα ΣΔΒΔ, Κατάκλιση Γλώσσας 4ης Γενιάς σε Γλώσσα 3ης Γενιάς, Κατηγορίες ΒΔ, Έλεγχος Ταυτοχρονισμού. 5. Παραδοσιακά Μοντέλα Δεδομένων: Μοντέλα Οντοτήτων-Συσχετίσεων, Σχεσιακό, Ιεραρχικό, Δικτυωτό, Συγκρίσεις μεταξύ των παραδοσιακών μοντέλων δεδομένων. Εργαστήριο 1. Φόρμες. Controls (Λίστες και αναδιπλούμενες λίστες, check boxes & option buttons, κουμπιά εντολών). Υπο-φόρμες (μάγος, drag and drop). Tab forms. Προχωρημένες ιδιότητες στις φόρμες. 2. Αναφορές. Οδηγός σχεδίασης (wizard) αναφορών. Οθόνη σχεδίασης – Δομή αναφοράς. Τροποποίηση αναφορών, ιδιότητες, ταξινόμηση και ομαδοποίηση, διαμόρφωση, εκφράσεις, προκαθορισμένες συναρτήσεις, σελιδοποίηση. Εκτύπωση. Υπο-αναφορές. Δημιουργία αναφοράς με ταχυδρομικές διευθύνσεις. Πολλαπλές στήλες. 3. Εξωτερική επικοινωνία. Εισαγωγή, εξαγωγή. Συγχώνευση δεδομένων με επεξεργαστή κειμένου (MS Word, Writer). Επικοινωνία με προγράμματα λογιστικών φύλλων (Excel, Calc). 4. SQL: Δημιουργία πινάκων (create table). Επιλογή και εμφάνιση δεδομένων (select). Διασύνδεση πινάκων (inner join, outer join). Εισαγωγή και τροποποίηση δεδομένων (insert, update). Αθροιστικές συναρτήσεις. Υποερωτήματα. Δημιουργία όψεων και ευρετηρίων. 5. Αξιοποίηση των ΣΔΒΔ (ενδεικτικά, MySQL, SQL SERVER) σε συνεργασία με Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα, για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ΒΔ και εφαρμογών πρακτικού ενδιαφέροντος.
 
Διαχειριστής | Τομέας Μελών | Τεχνικά Θέματα |

Copyright 2008-09 - Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75 118 55 Αθήνα
 
image