Μάθημα

Δενδροκομία

Διδακτικό Προσωπικό Πέτρος Ρούσσος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος «Δενδροκομία» είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα χαρακτηριστικά δένδρων και καρπών των κύριων δενδροκομικών ειδών που καλλιεργούνται στη χώρα μας, τις βασικές καλλιεργητικές απαιτήσεις αυτών, αλλά και τις απαραίτητες καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται με σκοπό την παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων για τον καταναλωτή.

Μεταξύ άλλων, τα αντικείμενα που αναπτύσσονται για τα διάφορα είδη καρποφόρων δέντρων περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

 • Προέλευση και διάδοση δενδροκομικών ειδών
 • Οικονομική σημασία των δενδροκομικών προϊόντων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 • Βοτανικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των δενδροκομικών ειδών
 • Καρποφόρα όργανα και τρόπος καρποφορίας των κύριων καρποφόρων δέντρων
 • Άνθηση, καρπόδεση, αύξηση, ανάπτυξη και ωρίμανση καρπών
 • Εδαφοκλιματικές απαιτήσεις
 • Πολλαπλασιασμός: υποκείμενα και ποικιλίες
 • Συστήματα φύτευσης και εγκατάσταση οπωρώνα
 • Σχήματα διαμόρφωσης της κόμης
 • Κλάδεμα
 • Άρδευση
 • Ανόργανη θρέψη-λίπανση
 • Παγετοπροστασία
 • Κριτήρια συγκομιδής καρπών, ποιότητας και χρήσεις αυτών

Μάλιστα, γίνετε ειδική αναφορά σε ιδιαιτερότητες που αφορούν ορισμένα σημαντικής οικονομικής σημασίας δενδροκομικά είδη που καλλιεργούνται στη χώρα μας, όπως είναι η ελιά, τα εσπεριδοειδή, η ροδακινιά, η βερικοκιά, η κερασιά, η μηλιά, η αχλαδιά, η φιστικιά, η αμυγδαλιά και η καρυδιά.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με:

 • την αναγνώριση των δένδρων των κυριότερων δενδροκομικών ειδών (μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, ελιά, ροδιά, συκιά, μουσμουλιά κτλ.)
 • τον τρόπο βλάστησης και καρποφορίας των κυριότερων ειδών δέντρων
 • τον πολλαπλασιασμού των καρποφόρων δέντρων (εγγενής, αγενής)
 • το κλάδεμα καρποφόρων δέντρων (ελιά, εσπεριδοειδή, κ.α.)
 • την εγκατάσταση νέων οπωρώνων

Επομένως, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • Θα μπορούν να αναγνωρίζουν τα κυριότερα είδη καρποφόρων δέντρων
 • Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις εδαφικές, κλιματικές, φυσιολογικές και άλλες απαιτήσεις, αλλά και για τις ιδιαιτερότητες των κύριων δενδροκομικών ειδών
 • Θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα καρποφόρα δέντρα

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος