Ζωοτεχνία

Διδακτικό Προσωπικό Καρακατσούλη Ναυσικά
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 4
Τμήμα : Ζωϊκής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Κοινωνικοοικονομική σημασία της ζωικής παραγωγής. Καταγωγή και κατοικιδιοποίηση των αγροτικών ζώων. Ορισμός και εξέλιξη της έννοιας της φυλής. Κριτήρια ταξινόμησης και υποδιαίρεση των φυλών. Περιγραφή και αξιολόγηση των κυριοτέρων φυλών βοών, προβάτων, αιγών και χοίρων. Ορισμός και σημασία διατήρησης των σπανίων φυλών. Αρχή των Hardy – Weinberg. Ομομειξία. Γονοτυπική, φαινοτυπική και κληροδοτική τιμή. Συντελεστής κληρονομικότητας. Απογονικός έλεγχος. Δείκτης επιλογής. Επιλεκτική πρόοδος. Ετέρωση. Διασταύρωση τριών σειρών. Έννοια της ανάπτυξης. Ρυθμός ανάπτυξης. Ποιότητα σφαγίου και κρέατος. Δομή και λειτουργία αναπαραγωγικού συστήματος αρσενικού και θηλυκού. Οιστρικός κύκλος. Φυσιολογία τοκετού. Τεχνητή σπερματέγχυση. Δομή του μαστού των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Γαλακτική καμπύλη. Ξηρά περίοδος αγελάδων. Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος γαλακτοπαραγωγής των αγελάδων. Βασικές αρχές υδατοκαλλιεργειών. Εκτροφή μεσογειακών ειδών ιχθύων.