Μάθημα

Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία

Διδακτικό Προσωπικό Νταλιάνη Μαρία
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 3
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρη Καθηγήτρια
Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές τους για τον αγροτικό χώρο.
Περιγραφή Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

 • μπορεί να κατανοεί το ρόλο και τη λειτουργικότητα του Διαδικτύου,
 • μπορεί να περιγράφει και να προσδιορίζει τις εφαρμογές και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο,
 • μπορεί να κατανοεί την αρχιτεκτονική και την τεχνολογική υποδομή του Διαδικτύου,
 • μπορεί να κατανοεί τα επιχειρησιακά μοντέλα του Διαδικτύου,
 • μπορεί να επιλέξει νέες τεχνολογίες και εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των ιστοσελίδων,
 • μπορεί να περιγράψει εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης,
 • μπορεί να σχεδιάσει δυναμικές ιστοσελίδες που ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις και ενδιαφέροντα,
 • αποκτήσει γνώσεις αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού διαδικτυακών εφαρμογών,
 • αποκτήσει δεξιότητες στη χρήση ελεύθερου λογισμικού για την υλοποίηση εφαρμογών Διαδικτύου με έμφαση στον αγροοικονομικό τομέα,
 • αποκτήσει δεξιότητες στη σύνταξη καλά δομημένου, εύκολα συντηρούμενου, συμμορφούμενου με τα πρότυπα, προσβάσιμου HTML κώδικα καθώς και CCS κώδικα για την παρουσίαση της HTML,
 • αποκτήσει ευρηματικότητα στη χρήση των νέων ψηφιακών διαδικτυακών τεχνολογιών και των κοινωνικών δικτύων,
 • μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος