Μάθημα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες

Διδακτικό Προσωπικό Κωστοπούλου Κωνσταντίνα
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 3
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγήτρια
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών και διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση στον χώρο της Γεωπονίας, διαδικτυακές πύλες και δίκτυα ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην Γεωπονία, τεχνολογίες Διαδικτύου (ευφυείς πράκτορες, μεταδεδομένα, web services κλπ.) για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρεί και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Περιγραφή Μαθήματος

Θεωρία:

 • Εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρονικού και κινητού εμπορίου.
 • Επιχειρηματικά μοντέλα και κατηγορίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Τεχνολογικό υπόβαθρο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Διαδίκτυο, Παγκόσμιος Ιστός, HTML.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο B2B και B2C στον αγροτικό τομέα.
 • Προβολή και προώθηση αγροτικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Μελέτες περιπτώσεων ηλεκτρονικών αγορών στον αγροτικό τομέα.
 • Κινητό εμπόριο και συναλλαγές μέσω ασύρματων/φορητών συσκευών.
 • Θέματα ασφάλειας συναλλαγών και ψηφιακά συστήματα πληρωμών.
 • Νομικά, ηθικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Επίδραση των κοινωνικών δικτύων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
 • Ηλεκτρονικό επιχειρηματικό σχέδιο.

Εργαστήριο:

 • Χρήση διαδικτυακών εργαλείων και ελεύθερου λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη ιστολογίου, ιστοτόπου και ηλεκτρονικού καταστήματος.