Μάθημα

Οικονομετρία

Διδακτικό Προσωπικό Δριχούτης Ανδρέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στον αγρο-διατροφικό τομέα.
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων με την χρήση οικονομετρικών εργαλείων προκειμένου να απαντηθούν σχετικά οικονομικά ερωτήματα με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

  • Έχει κατανοήσει τα βασικά θεωρητικά στοιχεία του υποδείγματος της απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης και να έχει την ικανότητα να εκτιμήσει ένα υπόδειγμα απλής και πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης με τη βοήθεια υπολογιστή.
  • Έχει κατανοήσει τις επιπτώσεις της παραβίασης βασικών υποθέσεων του υποδείγματος γραμμικής παλινδρόμησης και τους εναλλακτικούς τρόπους εκτίμησης στις περιπτώσεις αυτές και να έχει την ικανότητα να τους εφαρμόσει.
  • Έχει κατανοήσει των ρόλο και την χρησιμότητα των ποιοτικών μεταβλητών και να έχει την ικανότητα να τις αξιοποιήσει σε ένα οικονομετρικό υπόδειγμα.
  • Μπορεί να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα τόσο από την στατιστική όσο και από την οικονομική πλευρά και να εξετάσει την επίδραση συγκεκριμένων πολιτικών ή/και να κάνει προβλέψεις.
  • Έχει την ικανότητα να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα με τη χρήση των εργαλείων της οικονομετρίας για να διαμορφώνει κρίση και προβληματισμό για συναφή οικονομικό-κοινωνικά ζητήματα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος