Μάθημα

Οικονομετρία II

Διδακτικό Προσωπικό Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή κλασικών και νεότερων στατιστικών/οικονομετρικών μεθόδων και προσεγγίσεων στα εξής επιστημονικά πεδία: Περιβαλλοντικά δεδομένα, οικονομικά του περιβάλλοντος, επιδημιολογικά δεδομένα με έμφαση στις ζωονόσους και τους μηχανισμούς μετάδοσής τους στο χώρο και το χρόνο, αειφόρο ανάπτυξη, περιβαλλοντική υπευθυνότητα, δείκτες αειφορίας, δασολογικά δεδομένα.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Οικονομετρίας όπου η θεωρία επεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων και στην οικονομετρία χρονοσειρών.

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η απόκτηση δεξιοτήτων οικονομετρικής ανάλυσης από τους σπουδαστές για την απάντηση ερωτήσεων που θέτει η μικροοικονομική και η μακροοικονομική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Έχει κατανοήσει πως τα διάφορα οικονομετρικά υποδείγματα εξαρτώνται από τη φύση της εξαρτημένης μεταβλητής και του τύπου των στοιχείων και πότε είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί καθένα από τα υποδείγματα
  • Έχει γνώση γύρω από τους βασικούς τρόπους οικονομετρικής ανάλυσης μικροοικονομικών και μακροοικονομικών δεδομένων
  • Είναι σε θέση να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα και να απαντήσει μέσω της ανάλυσης σε ουσιώδη ζητήματα που θέτει η μικροοικονομική και η μακροοικονομική

Οι εφαρμογές αυτών των οικονομετρικών μεθόδων αναμένεται να:

  • βελτιώσουν την αντίληψή του φοιτητή/τριας πάνω σε θεωρητικά ζητήματα αλλά και την κρίση τους για την επίλυση προβλημάτων ειδικά στην αγροτική οικονομία.
  • είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, αποτελέσματα και λύσεις με βάση την εφαρμογή κατάλληλων οικονομετρικών μεθόδων τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
  • Επιπλέον, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις υποδομής στην οικονομετρία που αναμφίβολα θα χρειαστούν σε όσους αποφασίσουν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακές/διδακτορικές σπουδές και έρευνα.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος