Μάθημα

Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ανάλυσης εισροών-εκροών, και εφαρμογή νέων ποσοτικών μεθόδων διερεύνησης της επίδρασης οικονομικών πολιτικών επί της αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής σύγκλισης, και διανομής εισοδήματος.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εκείνες τις γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς και διαδικασίες της αγροτικής ανάπτυξης και τις διαφορετικές προσεγγίσεις πίσω από τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν πώς η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης ή ύφεσης επηρεάζει την γεωργία και τον αγροτικό χώρο γενικότερα. Ο μετασχηματισμός του αγροτικού χώρου και οι μηχανισμοί ανάπτυξης μη γεωργικών δραστηριοτήτων, η σχέση του με την υπόλοιπη οικονομία, τον διεθνή χώρο και εμπόριο, τις νέες τεχνολογίες, είναι πράγματα για τα οποία οι φοιτητές θα έχουν γνώσεις και την κριτική ικανότητα να τις χρησιμοποιούν αναλύοντας κατά περίπτωση και κατανοώντας τις αλλαγές που παρατηρούν στις αγροτικές περιοχές. Επί πλέον, η κατανόηση της λογικής πάνω στις οποίες βασίζονται διαφορετικές πολιτικές για τον αγροτικό χώρο και περιβάλλον, θα τους επιτρέπει να αξιολογούν και να κρίνουν τα εργαλεία και αποτελέσματα των πολιτικών αυτών. Οι φοιτητές πρέπει να μάθουν επίσης πώς στατιστικές και άλλες ποσοτικές μέθοδοι που διδάσκονται στο ακαδημαϊκό τους πρόγραμμα βοηθούν στην εξαγωγή πληροφοριών που διευκολύνουν τη κρίση τους και την ποσοτικοποίηση των συμπερασμάτων τους.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος