Μάθημα

Λαχανοκομία

Διδακτικό Προσωπικό Σάββας Δημήτριος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την διδασκαλία του μαθήματος ‘Λαχανοκομία’ περιλαμβάνουν:

  • την εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της παραγωγής κηπευτικών στην ύπαιθρο και υπό κάλυψη, την διατροφική αξία των κηπευτικών, την οικονομικότητα της καλλιέργειας, την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυνατότητες μείωσης των εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών, τις τεχνικές της καλλιέργειας κηπευτικών με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των κηπευτικών. Έμφαση δίνεται στις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, τις απαιτήσεις για πιστοποίηση, καθώς και τις απαιτήσεις για βιωσιμότητα και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Λαχανοκομίας.
  • η οριζόντια μελέτη όλων των προαναφερόμενων διδακτικών αντικειμένων (γενικό μέρος μαθήματος)
  • η εστιασμένη (κάθετη) μελέτη των τεχνικών παραγωγής και διακίνησης ορισμένων αντιπροσωπευτικών ειδών κηπευτικών στην αγορά, όπως π.χ. καρποδοτικά, φυλλώδη, ριζοκονδυλώδη, πολυετή, κ.λπ (ειδικό μέρος μαθήματος).
  • ποια καλλιεργούμενα φυτά είναι κηπευτικά, ποια είναι η διατροφική τους αξία, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική λαχανοκομία (όσον αφορά εκτάσεις, παραγωγικότητα, εισαγωγές & εξαγωγές, οικονομικότητα καλλιέργειας), ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες εγκατάστασης και παραγωγής κηπευτικών (φυτώρια, τεχνικές πρωίμισης, θερμοκήπια, υδροπονική καλλιέργεια),
  • ποιες μεταχειρίσεις υφίστανται τα κηπευτικά μετά την συγκομιδή τους, συμπεριλαμβανόμενης και της διακίνησής τους στην αγορά,
  • τη δυνατότητα να καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο κηπευτικό ως παραγωγός
  • τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές σε παραγωγούς για την καλλιέργεια κηπευτικών,
  • τη δυνατότητα να εργασθεί σε πιστοποιητικούς οργανισμούς βιολογικών κηπευτικών καθώς και κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και
  • τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα κηπευτικά.
  • τη δυνατότητα συντάξει μία τεχνική μελέτη για καλλιέργεια κηπευτικών,

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος