Μάθημα

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Ζωϊκής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 2
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Περιγραφή Θεωρίας

1. Εισαγωγή- Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών

2. Φυσιολογία της Θρέψεως.

3. Διατροφή και Ποιότητα Κτηνοτροφικών Προϊόντων Ορισμός της ποιότητας Γάλα Επίδραση της διατροφής στη σύσταση και την ποιότητα του κρέατος Θρεπτική αξία κρέατος Ιδιότητες του κρέατος που σχετίζονται με την υγεία του ανθρώπου Αβγά Ευζωία ζώων και ποιότητα ζωικών προϊόντων.

4. Αρχές Διατροφής Ζώων Έννοιες και ορισμοί Σιτηρέσιο Ιδιότητες σιτηρεσίου Αποτελεσματικότητα της Διατροφής Συστήματα Διατροφής Τεχνική της Διατροφής.

5. Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Γαλακτοπαραγωγές αγελάδες Αγελάδες κρεοπαραγωγικού τύπου Αναπτυσσόμενων βοοειδών Αιγοπροβάτων.

6. Διατροφή Μονογαστρικών Ζώων Διατροφή χοίρων Διατροφή αναπαραγωγών χοίρων Διατροφή αναπτυσσομένων χοίρων Διατροφή πτηνών Διατροφή ορνίθων αυγοπαραγωγικού τύπου Διατροφή ορνίθων κρεοπαραγωγικού τύπου Διατροφή παχυνόμενων ορνιθίων

Περιγραφή Εργαστηρίων

1. Ζωοτροφές Ορισμοί Κατάταξη ζωοτροφών Χονδροειδείς ζωοτροφές Συμπυκνωμένες ζωοτροφές Αναλυτική τακτική Weende Πίνακες χημικής σύστασης των ζωοτροφών Τεχνολογία Ζωοτροφών Πρόσθετες ύλες ζωοτρόφων.

2. Υποδειγματική Κατάρτιση ενός Σιτηρεσίου.

3. Εντατικά και Εκτατικά Συστήματα Διατροφής Ορισμοί - Γενικά Εντατικά συστήματα διατροφής αγροτικών ζώων Ημιεντατικά συστήματα διατροφής αγροτικών ζώων Εκτατικά συστήματα διατροφής ζώων.

4. Συστήματα Διατροφής Χοίρων Ορισμοί - Γενικά Χαρακτηριστικά πεπτικού συστήματος χοίρου Διατροφή χοίρων εντατικής εκτροφής.

5. Συστήματα Διατροφής Πτηνών Ορισμοί - Γενικά Διατροφή ορνίθων αυγοπαραγωγικού τύπου Διατροφή ορνιθίων κρεοπαραγωγικού τύπου.

6. Βιολογική Εκτροφή Παραγωγικών Ζώων Γενικές αρχές βιολογικής εκτροφής Κανόνες λειτουργίας βιολογικών εκτροφών Ποιότητα βιολογικών προϊόντων.

7. Πρόσφατες Εξελίξεις Διατροφή και κυκλική οικονομία Διατροφή και περιβάλλον Ανταγωνισμός για φυτικές πρώτες ύλες για τη διατροφή ανθρώπων και ζώων Εναλλακτικές εν δυνάμει ζωοτροφές.