Μάθημα

Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, όπως ζητήματα πολιτικής και διάρθρωσης της αγοράς και του διεθνούς εμπορίου, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID).

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τις βασικές αρχές, τη δομή και τα κεντρικά συστατικά της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων με έμφαση σε θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής
  • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν τα κανάλια εφοδιασμού, καθώς και για την προμήθεια και αποθήκευση τροφίμων και ευπαθών προϊόντων
  • Αναγνωρίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη στις αγροδιατροφικές εφοδιαστικές αλυσίδες
  • Κατανοούν και αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων (Τηλεματική, RFID)
  • Εκτιμούν τις μεταβλητές –οδηγούς και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους (outsourcing).

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος

0 Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.