Μάθημα

Βιομηχανική Οργάνωση

Διδακτικό Προσωπικό Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομική, στα Οικονομικά της Παραγωγής, στην Αγροτική Οικονομία, στα Οικονομικά της Παραγωγικότητας και Καινοτομίας καθώς και στις Οικονομετρικές Εφαρμογές με Διαχρονικά και Διαστρωματικά Δεδομένα (Panel Data Econometrics)”
Περιγραφή Μαθήματος

 

Το μάθημα εστιάζει στις αιτίες και στα αποτελέσματα της στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε καταστάσεις όπου οι υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού δεν ισχύουν. Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οργάνωσης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων μέσα σε αυτήν.

Το μάθημα εξετάζει επιπρόσθετα το πως οι επιχειρήσεις αποκτούν δύναμη αγοράς ή την ικανότητα τους να επηρεάσουν την τιμή του προϊόντος τους, την στρατηγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων που έχουν δύναμη αγοράς, τις επιδράσεις της δημόσιας πολιτικής σε αυτές τις αγορές, καθώς και θέματα συμπαιγνιών και οριζόντιων συγχωνεύσεων. Εξίσου σημαντικός στόχος του μαθήματος είναι εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της θεωρίας παιγνίων και στα βασικά μικροοικονομικά υποδείγματα για την ανάλυση της στρατηγικής συμπεριφοράς επιχειρήσεων σε ολιγοπωλιακές αγορές, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν βασικά μικροοικονομικά εργαλεία για την ανάλυση ολιγοπωλιακών αγορών και να προβλέπουν επιτυχώς τα αποτελέσματα τους.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος