Μάθημα

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διδακτικό Προσωπικό Ρεζίτης Αντώνιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Η έρευνά του επικεντρώνεται στην Αγροτική Οικονομία, τη μετάδοση και μεταβλητότητα τιμών, την ανάλυση τιμών και τη δομή αγοράς, την αποδοτικότητα, τις τεχνολογικές αλλαγές και την ανάλυση της παραγωγικότητας, τη σύγκλιση, την ανάλυση προσφοράς και ζήτησης.
Περιγραφή Μαθήματος
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Ανάλυση Σχεδιασμού Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Έρευνα Μάρκετινγκ
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντων (τοποθέτηση)
 • Στρατηγική προϊόντος
 • Στρατηγική και συστήματα τιμολόγησης
 •  Διαχείριση τιμών μέσω αγορών μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσηςs
 • Στρατηγική συστήματος διανομής
 • Στρατηγική επικοινωνίας και προώθησης
 • Εφαρμογή προγράμματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
 • Αποτέλεσμα Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος