Μάθημα

Ανάλυση της ζήτησης τροφίμων

Διδακτικό Προσωπικό Κλωνάρης Ευστάθιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της Αγροτικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Μικροοικονομίας με έμφαση στην ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.
Περιγραφή Μαθήματος

1. Βασικές γνώσεις Μεγιστοποίηση ωφέλειας, πολλαπλασιαστής Lagrange, ταυτότητα Roy Δυϊκότητα και ελαχιστοποίηση κόστους, λήμμα του Sheppard Η εξίσωση Slutsky Ιδιότητες συναρτήσεων ζήτησης (ομογένεια, συμμετρία, αθροιστικότητα) Μορφές συναρτήσεων ωφέλειας (προσθετικά διαχωρίσιμη, διαχωρίσιμη, ομοθετική) Αποκαλυπτόμενες προτιμήσεις (ασθενές και ισχυρό αξίωμα αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων).

2. Εμπειρικές εφαρμογές Η ανάλυση κατά Stone Το γραμμικό σύστημα δαπανών Το υπόδειγμα Rotterdam To σχεδόν ιδανικό υπόδειγμα ζήτησης Η συνάρτηση ωφέλειας σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης, συναρτήσεις Cobb-Douglas, αντιλογαριθμικές και διαλογαριθμικές συναρτήσεις Καμπύλες Engel Δείκτες κόστους ζωής.

3. Τρέχοντα θέματα ζήτησης τροφίμων Ζήτηση νέων αγαθών (μέθοδοι δηλούμενων/αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων) Σήμανση τροφίμων (διατροφικές πληροφορίες, τρόφιμα με χρήση επίμαχων τεχνολογιών, σήμανση γεωγραφικής διαφοροποίησης, τρόφιμα με περιβαλλοντικές και ηθικές διαστάσεις) Τάσεις στην παγκόσμια κατανάλωση τροφίμων (σύγκλιση, κατανάλωση τροφίμων εκτός σπιτιού, ζήτηση για ποικιλία, τρόφιμα και υγεία).