Μάθημα

Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι

Διδακτικό Προσωπικό Βασιλόπουλος Αχιλλέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Ώρες Θεωρίας : 4
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές και πειραματικές μεθόδους μελέτης της οικονομικής συμπεριφοράς, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και το περιβάλλον. Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περιοδικά όπως είναι τα: Economic Modelling, Economics Letters, Journal of Economics and Management Strategy, Journal of Applied Statistics, Journal of Consumer Affairs, European Review of Agricultural Economics κ.α.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί  στην κατανόηση και την εμπέδωση των βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως αυτά διδάσκονται σε ένα οικονοµικό τµήµα και πρέπει να τα γνωρίζουν οι οικονοµολόγοι. Ως εκ τούτου, η θεωρία διδάσκεται μέσα από εφαρµογές που αντλούνται από την μικροοικονομική, την μακροοικονομική, την δημόσια οικονομική, την οικονομετρία και τα χρηματοοικονομικά. Όλες οι εφαρμογές κάνουν χρήση οικονομικών όρων με σκοπό μια πρώτη στοιχειώδη επαφή του φοιτητή με το «οικονομικό λεκτικό περιβάλλον» και το κύριο βάρος δίνεται στην οικονομική ερμηνεία των μαθηματικών εννοιών μαζί με την αυστηρή μαθηματική τους διερμήνευση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

  • κατανοεί έννοιες της οικονομικής θεωρίας με χρήση μαθηματικών μεθόδων
  • χρησιμοποιεί μαθηματικές μεθόδους στην οικονομική επιστήμη (π.χ. μοντελοποίηση με χρήση των μεθόδων αυτών)
  • χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους σκέψης (π.χ. επαγωγικό, παραγωγικό)
  • αναπτύξει διάφορες στρατηγικές επίλυσης προβλήματος
  • παρουσιάζει τεχνικά αποτελέσματα με τρόπο σαφή και κατανοητό

 

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος