Μάθημα

Μαθηματικά ΙΙ

Διδακτικό Προσωπικό Τσαπόγας Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Ώρες Θεωρίας : 4
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμινο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Μετά από αυτό το μάθημα, ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση:

  • χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν ορισμούς και έννοιες του Απειροστικού Λογισμού σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
  • χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν μαθηματικές μεθόδους σε βασικά προβλήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και γενικότερα στις Οικονομικές επιστήμες, χρησιμοποιώντας μια συστηματική προσέγγιση.
  • να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσω της επαλήθευσης των αποτελεσμάτων.

Course Layout  (EN)