Μάθημα

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Διδακτικό Προσωπικό Δριχούτης Ανδρέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στον αγρο-διατροφικό τομέα.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Εισαγωγής στην Οικονομική Θεωρία. Ειδικότερα το μάθημα αυτό αναλύει την διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και την επίδραση των αποφάσεων αυτών στην λειτουργία των αγορών με ιδιαίτερη έμφαση σε εφαρμογές που αφορούν την παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ικανούς να χρησιμοποιούν τις παρεχόμενες γνώσεις και εργαλεία ανάλυσης στην επίλυση μικροοικονομικών προβλημάτων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:

  • Έχει κατανοήσει τις βασικές υποθέσεις που αφορούν την συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και την διαδικασία λήψης αποφάσεων των δύο αυτών οικονομικών μονάδων.
  • Έχει κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις των καταναλωτών, των παραγωγών αλλά και του κράτους επιδρούν στην λειτουργία των αγορών.
  • Είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει οικονομικά υποδείγματα για να επιλύσει οικονομικά προβλήματα και να διαμορφώσει μέτρα πολιτικής που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο και το επίπεδο του μαθήματος.
  • Έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει και να ερμηνεύει στοιχεία εντός του γνωστικού πεδίου για να διαμορφώνει κρίση και προβληματισμό για συναφή οικονομικό-κοινωνικά ζητήματα.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος