Μάθημα

Επιχειρησιακή Έρευνα

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Φθινοπωρινό εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος

Οι στόχοι του μαθήματος είναι α) η εξοικείωση με τις βασικές μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και την εφαρμογή τους στο χώρο της γεωργίας-κτηνοτροφίας και αγρο-βιομηχανίας, β) η ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ανάλυση διαχείρισης κινδύνων.

Με τη συμπλήρωση του μαθήματος αναμένεται ότι οι φοιτητές θα έχουν γνώση της θεωρίας και θα είναι εξοικειωμένοι με τεχνικές και μαθηματικά υποδείγματα ωστε να μπορούν να παίρνουν γρήγορες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ένα μεγάλο φάσμα επιχειρησιακών προβλημάτων. Επίσης θα είναι ικανοί να διερευνούν, να εκφράζουν ποσοτικά και να αξιολογούν μικρο-οικονομικά υποδείγματα για την ανάλυση αποφάσεων, και να κατανοούν τη σχέση της περιγραφής της οικονομικής πραγματικότητας με το δέον γενέσθαι στην επιχείρηση.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος

0 Σχόλια

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.