Μάθημα

Φυσιολογία Φυτών

Διδακτικό Προσωπικό Καραμπουρνιώτης Γιώργος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Περιγραφή Μαθήματος

Η αρχική ενότητα του μαθήματος είναι αφιερωμένη σε μια πρώτη επαφή του φοιτητή με τις λειτουργίες των φυτών, που είναι και το αντικείμενο του μαθήματος. Εξετάζονται οι λειτουργίες συνολικά σε επίπεδο οργανισμού και πως αυτές συντονίζονται με ταξύ τους.

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται οι βασικές λειτουργίες, δηλ. η φωτοσύνθεση, η διαπνοή, η αναπνοή και η θρέψη. Η γνώση των λειτουργιών αυτών αποτελεί γνώση υποβάθρου για τον φοιτητή που θα του είναι αναγκαίες σε μια σειρά μαθημάτων παραγωγικών εργαστηρίων, καθώς και στη γεωργική πρακτική.

Στη επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι μηχανισμοί μεταφοράς και ο συντονισμός των λειτουργιών μέσω ορμονών, καθώς και ο συντονισμός με το περιβάλλον, μέσω της αντίληψης εξωτερικών ερεθισμάτων.

Στη τέταρτη ενότητα εξετάζονται οι επιπτώσεις των παθογόνων και των εχθρών στη δομή και λειτουργία των φυτικών οργανισμών και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα φυτά αμύνονται. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους δευτερογενείς μεταβολίτες, τα μόρια τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην άμυνα. Η γνώση των αμυντικών μηχανισμών αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για τη κατανόηση του μαθήματος της Φυτοπαθολογίας, αλλά και για μια σειρά εφαρμογών όπως της παραγωγής βιολογικά δραστικών ουσιών.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα, λόγω τόσο του θεωρητικού υπόβαθρου αλλά και του πρακτικού –μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων- αφορούν την κατανόηση της φυσιολογίας του φυτικού οργανισμού, της επικοινωνίας του με το περιβάλλον και της άμυνας του, έναντι στις εξωτερικές απειλές και αποτελούν βάση, τόσο για άλλα μαθήματα, όσο και για την εφαρμογή στη γεωργική πρακτική.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος