Μάθημα

Δημόσια Οικονομική

Διδακτικό Προσωπικό Ζωγραφάκης Σταύρος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Ώρες Θεωρίας : 5
Εαρινό Εξάμηνο
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Διδακτικές Μονάδες : 5
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής είναι προαιρετικό μάθημα. Εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και ιδιαίτερα τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση του συνόλου των ζητημάτων που συνθέτουν τα δημόσια οικονομικά (δηλαδή, τη φορολογική πολιτική και τις κρατικές δαπάνες). Θα είναι σε θέση να εξηγήσουν γιατί απαιτείται η κρατική παρέμβαση, πως επηρεάζει τη συμπεριφορά του ιδιωτικού τομέα και ποιες είναι οι επιπτώσεις της εν λόγω παρέμβασης στην οικονομική ευημερία.

Επιπλέον, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση των ζητημάτων που άπτονται των παρεμβάσεων του κράτους στην οικονομία με επαγγελματικό τρόπο, να αναπτύσσουν επιχειρήματα στηριζόμενοι στα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης που διδάχτηκαν και να αναλύουν με επιστημονικό τρόπο ζητήματα της ασκούμενης φορολογικής πολιτικής και πολιτικής κρατικών δαπανών.

Επίσης, με τη χρήση των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων που αφορούν τα δημόσια οικονομικά και σε συνδυασμό με τα εργαλεία της Στατιστικής και της Οικονομετρίας θα είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή αντικειμενική τεκμηρίωση των κρίσεων που εκφέρουν και κοινοποιούν σε ειδικευμένα και μη ειδικευμένα ακροατήρια. Η αποκτηθείσα γνώση και κατανόηση των συναφών ζητημάτων της δημόσιας οικονομικής αποτελεί επαρκή βάση για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος