Μάθημα

Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος

Διδακτικό Προσωπικό Βλάχος Γεώργιος
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση των αρχών, των στόχων, του σχεδιασμού καθώς και των διαδικασιών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των θεσμών. Επίσης των μηχανισμών και πάσης φύσεως εργαλείων άσκησης πολιτικής για τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο.

Επίσης στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών /τριών με τους ορισμούς της έννοιας του περιβάλλοντος, την διάκριση οικολογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων της εξέλιξης των απόψεων διαχρονικά αλλά και των διαφορετικών κοσμοαντιλήψεων στην πρόσληψη της Φύσης κατά την ένταξη της σε διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικο-οικονομικά καθεστώτα.

Τέλος, μέσω της ενσωμάτωσης της μέριμνας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην αγροτική πολιτική, οι φοιτητές/τριες συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των θεσμών, ρυθμίσεων, μέτρων, κινήτρων μέσω των οποίων ο δημόσιος, ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας παρεμβαίνουν υπέρ της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον αγροτικό χώρο.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος