6ο Εξάμηνο

Α.Ο.Α

Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης

0 (0)
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές εκείνες τις γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν τους βασικούς μηχανισμούς και διαδικασίες της αγροτικής ανάπτυξης και τις διαφορετικές προσεγγίσεις πίσω από τις πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης.
Α.Ο.Α

Αγγλικά VI

0 (0)
The aim of this course is to consolidate students’ knowledge of English and give further practice in academic skills. Students work on improving their academic reading and listening skills, practice academic writing (reporting results, and synthesising source materials) and strengthen aspects of speaking ability, especially in academic contexts.