Εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων

Α.Ο.Α

Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι

0 (0)
  Η γνώση και η κατανόηση των εννοιών, ορισμών και μεθοδολογιών της οργάνωσης και διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η δυνατότητα εφαρμογής και ανάλυσης αυτών για κλάδους-προϊόντα φυτικής και ζωΙκής παραγωγής με στόχο τη σύνθεση σε κάθε περίπτωση αντίστοιχων απλών ή σύνθετων Σχεδίων οργάνωσης.
Α.Ο.Α

Παράγωγα με Εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των παραγώγων με εφαρμογές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Επιπλέον, αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά των παραγώγων με εφαρμογές τόσο στην αγροδιατροφή όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:
Α.Ο.Α

Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων

0 (0)
● Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Ανάλυση προγραμματισμού Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Έρευνα Μάρκετινγκ ● Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτή ● Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος ● Στρατηγική προϊόντος ● Στρατηγική τιμολόγησης και συστήματα τιμολόγησης ● Στοιχεία διαχείρισης τιμών μέσω μελλοντικών αγορών ● Στρατηγική συστήματος διανομής ● Στρατηγική επικοινωνίας και προβολής ● Υλοποίησης προγράμματος Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ● Αποτελέσματα Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων