Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Α.Ο.Α

Οικονομετρία II

0 (0)
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Οικονομετρίας όπου η θεωρία επεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων και στην οικονομετρία χρονοσειρών.
Α.Ο.Α

Δημόσια Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής είναι προαιρετικό μάθημα. Εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και ιδιαίτερα τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες.
Α.Ο.Α

Βιομηχανική Οργάνωση

0 (0)
  Το μάθημα εστιάζει στις αιτίες και στα αποτελέσματα της στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε καταστάσεις όπου οι υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού δεν ισχύουν. Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οργάνωσης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων μέσα σε αυτήν.
Α.Ο.Α

Πειραματική Οικονομική

0 (0)
  Ειδικότερα η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατανόηση από μέρους των σπουδαστών των βασικών πλεονεκτημάτων και περιορισμών της μελέτης οικονομικών φαινομένων σε εργαστηριακό περιβάλλον. Επίσης το μάθημα αναφέρεται στις βασικές αρχές σχεδιασμού πειραμάτων όπως είναι η αρχή της τυχαιοποίησης αλλά και των κινήτρων.
Α.Ο.Α

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία

0 (0)
  Το μάθημα αυτό αποτελεί πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα της Οικονομετρίας. Επιπλέον η θεωρία προεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα με την ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή της. Σκοπός δηλαδή του μαθήματος είναι η εφαρμογή μικροοικονομετρικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση λογισμικού οικονομετρικών εφαρμογών.
Α.Ο.Α

Οικονομετρία

0 (0)
  Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων με την χρήση οικονομετρικών εργαλείων προκειμένου να απαντηθούν σχετικά οικονομικά ερωτήματα με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.