Παράταση Προθεσμίας για τις Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών της προηγούμενης εβδομάδας ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η δήλωση των αιτήσεων πρακτικής άσκησης μέχρι 10.02.2022.
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης τους, ακόμη και αλλαγής εταιρείας ή οργανισμού και ημερομηνιών, αλλά η διάρκεια πρακτικής πρέπει να είναι ίδια με την αρχικά δηλωθείσα.
Όσοι προτίθενται να πραγματοποιήσουν πρακτική δήλωση μέσα στο ημερολογιακό έτος 2022 πρέπει να το δηλώσουν άμεσα (μέχρι 10.02.2022).
Παρακαλώ για την πιστή τήρηση των παραπάνω ημερομηνιών, διότι ΔΕΝ θα υπάρξει άλλη ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθ. Νικόλαος Δέρκας