Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής 2022 – 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 2022-23

Καλούνται οι επιτυχόντες την μετεγγραφή τους φοιτητές στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να υποβάλουν για έλεγχο τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, στη Γραμματεία του Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με φυσική παρουσία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: saoa@aua.gr ή με ταχυμεταφορά από τις   8/11/2022 έως και  11/11/2022 στην διεύθυνση:

Γραμματεία Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Αθήνα, ΤΚ 11855

 

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών μετεγγραφής στο Τμήμα και η εκτυπωμένη οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής, θα πρέπει να φέρουν γνήσιο υπογραφής, από αρμόδια αρχή, εάν αποσταλούν (εκτός από την υποβολή τους με φυσική παρουσία).

Επίσης ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στα αρχεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναρτήσουν  σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΠΑ:

α) αστυνομική ταυτότητα (2 όψεων σε ένα αρχείο PDF)

β) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (300 Χ 360 pixels, τύπου jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 500 Kbytes)

γ)  οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής(αρχειο PDF).

 

Προς τούτο, είναι επιβεβλημένο να έχουν σκανάρει τα αναφερόμενα α, β και γ, ώστε να τα έχουν έτοιμα για ανάρτηση, όταν ενημερωθούν.