Ηλεκτρονική εγγραφή – ταυτοποίηση των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορίας ΑΘΛΗΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ των πρωτοετών φοιτητών της ειδικής κατηγορία ΑΘΛΗΤΕΣ