Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Αϊναλή Αικατερίνη
Υποψήφια Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Προτυποποίηση Αγροδασικών Εκτάσεων με μεθόδους τηλεπισκόπησης

Επιβλέπων:Τσιλιγκιρίδης Θεόδωρος, Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Χατζηγεωργίου Ιωάννης, Επ. Καθηγητής Τμ .ΕΖΠ & ΥΔ, Βλάχος Γεώργιος, Επ. Καθηγητής Γ.Π.Α.