Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4183
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα
Καθηγήτρια
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc) από το Cranfield Institute of Technology (Η.Β.).
- Πυχιούχος Μαθηματικών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Aθηνών.

Η Κωνσταντίνα Κωστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο Μαθηματικών από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Aθηνών, μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Cranfield Institute of Technology, UK, και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το 1995, εκλέχθηκε Λέκτορας επί θητεία στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, διετέλεσε Υπεύθυνη Μηχανογράφησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών μέχρι το 1997. Το 2002 εκλέχθηκε σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας με γνωστικό αντικείμενο "Διαδίκτυο & Τηλεματικές Υπηρεσίες στην Γεωπονία" και το 2011 σε θέση Αναπληρώτριας Καθηγήτριας. Τον Ιούλιο του 2013 εντάχθηκε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τις μεταπτυχιακές τις σπουδές, λάμβανε την Ευρωπαϊκή υποτροφία SERC, ενώ έχει λάβει υποτροφία και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Έχει εργαστεί ως ειδική επιστήμονας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών και διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση στον χώρο της Γεωπονίας, διαδικτυακές πύλες και δίκτυα ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην Γεωπονία, τεχνολογίες Διαδικτύου (ευφυείς πράκτορες, μεταδεδομένα, web services κλπ.) για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρεί και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκουσας

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση και ανάπτυξη τηλεματικών και διαδικτυακών υπηρεσιών με έμφαση στον χώρο της Γεωπονίας, διαδικτυακές πύλες και δίκτυα ηλεκτρονικής πληροφόρησης στην Γεωπονία, τεχνολογίες Διαδικτύου (ευφυείς πράκτορες, μεταδεδομένα, web services κλπ.) για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρεί και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μαθήματα Διδάσκοντος