Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4192
Δεμέστιχας Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Διασφάλιση Ποιότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MBA) στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης Και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς
- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (Dipl-Ing) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 

Ο Κωνσταντίνος Δεμέστιχας έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στη Διασφάλιση Ποιότητας από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΒΑ) στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ. Το 2021 εκλέχτηκε μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και εντάχθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Πριν από αυτό, είχε υπηρετήσει ως διδάσκων στο ΕΜΠ, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διαθέτει εμπειρία άνω των 15 ετών σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης, με συμμετοχές σε πάνω από 25 έργα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια των οποίων έχει αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή, του Τεχνικού Υπευθύνου και του Υπευθύνου Ομάδας. Έχει περισσότερες από 150 επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, μελέτης προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και δημιουργίας ανοικτών αρχιτεκτονικών. Είναι κριτής σε πλήθος επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων, ενώ έχει υπηρετήσει ως αξιολογητής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

CV Demestichas (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα μηχανικής μάθησης και ανάλυσης μεγάλων ροών δεδομένων, δικτύων κινητών επικοινωνιών, καθώς και ασφαλών ψηφιακών τεχνολογιών για την αγροτική οικονομία και το περιβάλλον.

Μαθήματα Διδάσκοντος