Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4781
Δριχούτης Ανδρέας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MBA) του Μ.Π.Σ "Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας" του Γ.Π.Α.
- Πτυχιούχος του του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο κ. Δριχούτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος PhD (2008), MBA (2004) και BSc (2002) από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και ως σύμβουλος για τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών (UN) αλλά και τον Οργανισμό για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών (UN women).

Έχει θητεύσει ως μέλος ΔΕΠ στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για 4 χρόνια (2009-2013). Ο κ. Δριχούτης κατατάσσεται στο Top 4% των οικονομολόγων στην Ελλάδα και στο Top 10% παγκοσμίως, σύμφωνα με τη λίστα του IDEAS RePEc.

Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 50 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως είναι τα: the Economic Journal, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of the Economic Science Association, Journal of Risk and Uncertainty, Journal of Behavioral and Experimental Economics, Econometric Reviews, Journal of Applied Statistics, Journal of Economic Psychology, Judgement and Decision Making, Journal of Economic Surveys, Kyklos, American Journal of Agricultural Economics, European Review of Agricultural Economics, Food Policy, Economics Letters, Southern Economic Journal, Journal of Wine Economics, Economic Modelling, Empirical Economics κ.α. Το ερευνητικό του έργο έχει αναφερθεί περισσότερες από 2.400 φορές σε περιοδικά όπως τα Science, Nature Human Behavior, Games and Economic Behavior, Experimental Economics, Economics Letters, Health Economics, Journal of Health Economics, Management Science, Experimental Economics, Journal of Economic Psychology, American Journal of Agricultural Economics, European Review of Agricultural Economics, Journal of Risk and Uncertainty κ.α.

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

CV Drichoutis (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα οικονομικά της συμπεριφοράς του καταναλωτή με έμφαση στον αγρο-διατροφικό τομέα.

Μαθήματα Διδάσκοντος