Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4774
Γεωργακόπουλος Γεώργιος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Strathclyde University Business School (Η.Β).
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) στα Οικονομικά από το Strathclyde University Business School (Η.Β).
- Πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 


Ο κος Γεωργακόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει λάβει τόσο τον μεταπτυχιακό του τίτλο στα Οικονομικά όσο και τον διδακτορικό του τίτλο στη Λογιστική από το Strathclyde University Business School στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί (μεταξύ άλλων) σε σημαίνοντα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της Λογιστικής επιστήμης όπως: Accounting Organizations & Society (ABS rank: 4*), Accounting & Business Research (ABS rank: 3), Accounting, Auditing & Accountability Journal (ABS rank: 3), Accounting Forum (ABS rank: 3), International Journal of Accounting, Auditing & Taxation (ABS rank: 3), Public Money & Management (ABS rank: 2) και σε κεφάλαια βιβλίων σε σημαίνοντες διεθνείς ερευνητικούς τόμους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές. Η διδασκαλία του κου Γεωργακόπουλου εστιάζεται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και συγκεκριμένα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε εξειδικευμένα μεταπτυχιακά και ΜΒΑ προγράμματα. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων και για πολλά έτη: Βασικές αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, ενδιάμεσου και προχωρημένου επιπέδου Χρηματοοικονομική Λογιστική (ΔΠΧΑ), Διοικητική Λογιστική και Λογιστική Κόστους, Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων, Χρηματοοικονομική, Εκτιμητική και Εταιρική Αποτίμηση, Τραπεζική Διοικητική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Λογοδοσία και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

CV Georgakopoulos (EL)

CV Georgakopoulos  (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την επέκταση του λογιστικού επαγγέλματος σε νέους δικαιοδοτικούς τομείς, την κοινωνική και περιβαλλοντική λογοδοσία και εταιρική κοινωνική ευθύνη, τον λογιστικό έλεγχο σε καταστάσεις αναφοράς βιωσιμότητας, την χρηματοοικονομική λογιστική και τις κεφαλαιαγορές.

Μαθήματα Διδάσκοντος