Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4727
Κλωνάρης Ευστάθιος
Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο).
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc) από το Πανεπιστήμιο του Reading (Ηνωμένο Βασίλειο).
- Πτυχιούχος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Ευστάθιος Κλωνάρης είναι Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1990) και του Reading University του Ηνωμένου Βασιλείου (Μ.Sc και Ph.D. 1999). Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Center of Agricultural Strategy του Πανεπιστημίου του Reading, στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και στο Γ.Π.Α, ως σύμβουλος-μελετητής σε Ιδιωτικές εταιρείες για την σύνταξη Επιχειρησιακών προγραμμάτων στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (Leader +, EΠΑΑΑΥ, INTERREG III ) και ως υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, υπεύθυνος για την δημοσιονομική πολιτική και εθνικός εκπρόσωπος στις ομάδες εργασίας AGRIFIN και FEOGA της Ε.Ε. Διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική, Μεθόδους Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης και Αγροτική Πολιτική. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο διδάσκει Εφαρμοσμένη Μικροοικονομία και Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στους τομείς της Αγροτικής Πολιτικής, Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας και Μικροοικονομίας με έμφαση στην ανάλυση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Μαθήματα Διδάσκοντος