Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4783
Κρεμμύδας Δημήτριος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό του Δίπλωμα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου.
- Πτυχιούχος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
- Πτυχιούχος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.

 

Ο κ. Δημήτρης Κρεμμύδας είναι μέλος του ΕΔΙΠ στο εργαστήριο Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος προπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου. Το Διδακτορικό του Δίπλωμα είναι στην μαθηματική μοντελοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται στην μοντελοποίηση των αγροτικών συστημάτων και στην λήψη αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την χρήση μεθόδων της επιχειρησιακής έρευνας.