Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4205
Λένη Σοφία
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Η Σοφία Λένη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στα Εργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Εχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, στον δημόσιο τομέα και ως εργαστηριακός συνεργάτης στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά. Είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο διδακτορικής διατριβής Πολιτική γης και αγροτικά συστήματα. Προσέγγιση με την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Πολιτική γης και αγροτικά συστήματα.