Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4765
Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης
Επίκουρος Καθηγητής

Ο κ. Χρυσοβαλάντης Μαλέσιος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και διδάσκει μαθήματα στους τομείς της στατιστικής/οικονομετρίας και των μαθηματικών.

Έχει εργαστεί στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για 10 χρόνια ως εργαστηριακό ειδικό προσωπικό και ως στατιστικός στο Ινστιτούτο Στατιστικής Έρευνας Ανάλυσης και Τεκμηρίωσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 εργασίες σε διεθνή περιοδικά κριτών όπως: British Journal of Management, Ecological Economics, Ecological Indicators, Statistics in Medicine, Journal of Cleaner Production, PLOS ONE, Business Strategy and the Environment, Annals of Operations Research, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Scientometrics, Journal of Socio-Economics, European Societies και South European Society and Politics.

Αναλυτικό Βιογραφικό Διδάσκοντα (ΕΛ)

Αναλυτικό Βιογραφικό Διδάσκοντα (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εφαρμογή κλασικών και νεότερων στατιστικών/οικονομετρικών μεθόδων και προσεγγίσεων στα εξής επιστημονικά πεδία: Περιβαλλοντικά δεδομένα, οικονομικά του περιβάλλοντος, επιδημιολογικά δεδομένα με έμφαση στις ζωονόσους και τους μηχανισμούς μετάδοσής τους στο χώρο και το χρόνο, αειφόρο ανάπτυξη, περιβαλλοντική υπευθυνότητα, δείκτες αειφορίας, δασολογικά δεδομένα.

Μαθήματα Διδάσκοντος