Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4994
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
- Πτυχιούχος Ιστορία στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Δ. Παναγιωτόπουλος είναι ιστορικός, διδάσκει Ιστορία του Αγροτικού Κόσμου και Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης και είναι Υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης, από το 2008 διδάσκει το μάθημα «Ελληνικό Κράτος και Κοινωνία τον 19ο και 20ο αιώνα» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της γεωργίας, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ο αιώνα. Είναι συγγραφέας επτά βιβλίων, έχει δημοσιεύσει σχετικά άρθρα στα ελληνικά και αγγλικά και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων.

Αναλυτικό βιογραφικό

CV Panagiotopoulos (ENG)

 

 

 

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία της γεωργίας, καθώς και η πολιτική, οικονομική και κοινωνική οργάνωση του νεοελληνικού κράτους και του αγροτικού χώρου τον 19ο και 20ο αιώνα. Επίσης, η διαμόρφωση και εξέλιξη της ανώτατης εκπαίδευσης και των επιστημονικών και ακαδημαϊκών ελίτ τον 19ο και 20ο αιώνα.

Μαθήματα Διδάσκοντος