Επικοινωνία
Τηλέφωνο:
Πρωτόπαππας Λουκάς
Υποψήφιος Διδάκτορας

Τίτλος Διατριβής: Eξελίξεις Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Διεύρυνση των Περιοχών Εφαρμογής της

Επιβλέπων: Σιδερίδης Αλέξανδρος, Καθηγητής

Μέλη τριμελούς Επιτροπής: Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια, Ποιμενίδης Ηλίας, Senior Lecturer Παν/μίου Ανατ. Λονδίνου