Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4773
Σκαλτσά Ιωάννα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Η Ιωάννα Σκαλτσά είναι Γεωπόνος, υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος ΑΟΑ, με μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου από το Sheffield University της Μ. Βρετανίας και πτυχίο Γεωπόνου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Κατέχει πτυχίο Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) και πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κατάρτιση στη Συμβουλευτική, το Life Coaching και το Mentoring από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Το διάστημα 1998-2018 συντόνισε την ίδρυση των συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Δομών του ΓΠΑ: «Γραφείο Διασύνδεσης, (ΓΔ), «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)», «Υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών μέσα από το ΓΔ του ΓΠΑ», τα οποία και υποστήριξε ως Υπεύθυνη Λειτουργίας και Σύμβουλος Σταδιοδρομίας.

Από το 2018 ανήκει στο ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό του εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, στο οποίο πραγματοποιεί και την επιστημονική της έρευνα πάνω στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του σύγχρονου επαγγελματία Γεωπόνου, τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας και την υπαίθρια εκπαίδευση.

Διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, στην εκπαιδευτική και επαγγελματική συμβουλευτική φοιτητών και νέων αποφοίτων Γεωπόνων, καθώς και στην πραγματοποίηση σεμιναρίων ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σύνδεσης με τη φύση, μέσα από βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες εντός και εκτός της αίθουσας (υπαίθρια εκπαίδευση).

 

CV_Ι_ΣΚΑΛΤΣΑ

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη/ενδυνάμωση των δεξιοτήτων (competences) του προφίλ του σύγχρονου Γεωπόνου ως παράγοντα αλλαγής και την αξία της σύνδεσής του με τη φύση (nature connectedness), στη Μετασχηματιστική μάθηση (transformative learning), στη χρήση σύγχρονων διδακτικών μεθόδων με έμφαση στη βιωματική μέθοδο, καθώς και στο ρόλο της υπαίθριας εκπαίδευσης (outdoor education) ως διδακτική τεχνική.