Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4956
Σπυροπούλου Ευρυδίκη
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Μεταπτυχιακό Δίπλώμα (M.Sc.) στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α.
- Πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών,

 

Η κα Ευρυδίκη Σπυροπούλου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Στελεχώνει το Γεωργικό Μουσείο του Γ.Π.Α. από το 2006 κι έχει την ευθύνη των συλλογών του καθώς και των ποικίλων δράσεων που υλοποιεί το Μουσείο. Είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση των προσφερόμενων συγγραμμάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης τόσο στο σύστημα estudent του Γ.Π.Α. όσο και στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ. Επικουρεί γενικότερα στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος.

Είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση των προσφερόμενων συγγραμμάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης τόσο στο σύστημα estudent του Γ.Π.Α. όσο και στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ.